GMFCS - Gross Motor Function Classification System

neboli Systém klasifikace hrubé motoriky pro Dětskou mozkovou obrnu (DMO)

 

Klasifikační systém, určený primárně pro děti a mládež s DMO, který se zaměřuje na posouzení samostatnosti v pohybu (sed, stoj, pohyb/přesun). Systém s 5 stupni škály a v závisloti na věku dítěte, zhodnocuje omezení či kvalitu pohybu a potřebu lokomočních pomůcek (pomůcky potřebné k pohybu/přesunu - chodítko, vozík).

Dle stupně klasifikace v aktuálním posuzovaném věku dítěte, lze "přibližně" pohlížet na odpovídající klasifikační stupeň v pozdějším věku (podle výsledků studií) a odpovídající fyzioterapií pak předcházet případným zdravotním komplikacím, které z daného stavu vyplývají (např. spazmy).

U dětí předčasného narození se počítá do 2 let jejich korigovaný věk. GMFCS dotazník umožňuje hodnocení stupně klasifikace i z pohledu rodiče, nejen odborným zdravotnickým profesionálem.

 

Originální stránky s bližšími informacemi v AJ najdete zde: https://canchild.ca/en/resources/42-gross-motor-function-classification-system-expanded-revised-gmfcs-e-r

 

GMFCS CZ hodnocení ke stažení: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/065/original/GMFCS-ER_Translation-Czech.pdf

 

GMFCS revidovaná verze (6-12/15-18 let) ke stažení: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/001/397/original/GMFCS_czech_Illustrations.pdf

 

GMFCS CZ dotazník pro rodiče ke stažení: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/572/original/gmfcs_family_czech.pdf