Na co šetřím

 

Vybrané intenzivní léčebné terapie a pomůcky:

 

Aktuálně Fabiánek potřebuje speciální polohovací rakouské ortézy a korzet POHLIG v ceně 143 000 Kč.

Sbírka probíhá pod záštitou DONIO a HELPÍNEK

 

Dále pravidelně hradíme:

Intenzivní týdenní terapeutické pobyty - 8 000/týden - 8x za rok (+ ubytování a doprava)

Kraniosakrální terapie - 500/lekce 1x za měsíc

Bobath/Feldenkrais/Smíšek - 1200 Kč/lekce pravidelně

Logopedie 400 Kč/lekce 2x za měsíc

Logohrátky 4x za měsíc

Osobní asistence - 150 Kč/hodina

Hiporehabilitace - 600 Kč/lekce 2x za měsíc

Bachova květová terapie - 500 Kč/sezení

Ergoterapie - 600 Kč/sezení

Konzultace - zraková terapie, prelogopedie, speciální terapeutické workshopy

Potravinové a vitamínové preparáty + cvičební a kompenzační pomůcky

Muzikoterapie: hudební nástroj SunDrum, zvonkohry Koshi

Stimulační hračky: zvukové pomůcky, zvukové komunikátory, AAK komunikace

 

Jsme vděční za jakoukoliv finanční pomoc, protože bez vás to nezvládneme !!!