Kde mi pomáhají

Aktuálně:

Dětská pediatrie, MUDr. Ivana Bartůňková, praktický dětský lékař, Brno

 ZŠS pro zdravotně znevýhodněné Kamenomlýnská - základní škola speciální (také MŠ), Brno (logopedie, zraková stimulace, canisterapie, vířivka)

Hewer, osobní asistence, Brno

 Child'Space Brno  - téměř každý den - praktik Child'Space a Movement Lesson, konceptu založeného na principech Feldenkraisovy metody, působící v Brně

Petra Oswaldová pravidelné intenzivky - Feldenkraisova metoda neuroučení se pohybem, senzorická integrace, canisterapie

Beate Juffinger nepravidelné intenzivky - ergoterapie, Feldenkraisova metoda, Child'Space, senzorická integrace

 Ergo4Brain/neuropohybová - Astra Brno

Ergoterapie - Hustopeče

Kognitivně motorická terapie - Sarema Brno

Neuropohybová terapie - Zlín

Logopedie -

Logohrátky - Domov pro mne, Brno

Hiporehabilitace, Hiporehabilitace Brno, Zlobice

Zraková terapie - vyšetření + plán zrakové stimulace, Mgr. Pavlína Prymusová, Opava

  Tereza Vohryzková, Feldenkraisova metoda - neurovývojové učení se pohybu

Spirální dynamika - Brno

Stomatologie, Zima s.r.o., Brno

Neurologie, Doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc, Blansko

Ortopedie, MUDr. Karel Urbášek, Dětská nemocnice Černopolní, Brno

Skoliotická poradna, ortopedie - pravidelné konzultace FN Bohunice, Brno

Dětská rehabilitace - rehabilitační lékař - pravidelné konzultace, MUDr. Petra Michálková, Dětská nemocnice Černopolní, Brno

Neurochirurgie, MUDr. David Laštovička, kolegyně a kolegové, Dětská nemocnice Černopolní, Brno

Kraniální osteopatie - Ing. Simona Hrabalová, Ph.D

Proteor, Ergona - protetika, Brno

dálé hledáme a zkoušíme nové a nové přístupy, zda jsou přínosem či nikoliv

 

Dříve:

 

Fyzioterapie - konzultace rehabilitace Bobath, Lucie Gocová

Bachova květová terapie, Klára Veselá - příležitostně pokračujeme

Psychologie, Mgr. Aneta Macanová, Sokolnice/Praha

Fyzioterapie - konzultace Bobath koncept, Lenka Jůzová, Ostrava

Fyzioterapie - konzultace dechové rehabilitace, Mgr. Kateřina Neumannová Ph.D., Olomouc

Fyzio Beskyd - intenzivní neurorehabilitace, Mgr. Veronika Kristková + Mgr. Tomáš Zemánek, Frýdek-Místek

Akupunktura + Homeopatie, MUDr. Ladislav Fildán, Brno (dříve)

Fyzioterapie - Vojtova metoda, Mgr. Martina Zábojníková, Brno (dříve)

Fyzioterapie - Bobath a další terapie, Mgr. Kamila Vorlová, Brno (dříve)

Fyzioterapie - rehabilitace Bobath metodou, DiS. Miloš Antoš, Brno (dříve)

Hiporehabilitace, Epona, Hostěnice (dříve)

Neurologie, DN Brno Oddělení 32, ambulance: prim. MUDr. Ondřej Horák, Brno (dříve)

Neurochirurgie - poradenství, MUDr. Radim Lipina, Ostrava (konzultace, dříve)

Akupunktura + Homeopatie, MUDr. Daniela Štarhová, Brno (dříve)

TČM - Duhový lotos, Ing. Petra Kučerová, Brno (konzultace, dříve)

Abbia clinic - Biofeedback, Brno/Praha (konzultace, dříve)

Logo Brno - logopedická klinika, Brno (konzultace, dříve), Mgr. Lenka Foralová, Brno

 

Kraniosakrální osteopatie, Radek Neškrabal, Hodonín (dříve)

Chirofonetika, Klára Veselá, Brno (konzultace)

Fyzioterapie - konzultačně, Centrum Kociánka, Brno (dříve)

Eliada Brno/Slezská diakonie, osobní asistence, Brno (dříve)

Ortopedická protetika, ortézy na DKK + senzorické vložky, Frýdek-Místek

Pohlig ortézy + korzet, Wien

Středisko Rané péče SPRP Brno - sociální služba + zraková stimulace, Brno (ukončeno dovršením 7 let)

Kraniosakrální osteopatie, Jana Tomášková, Brno/Černovice (dříve)

Stomatologie, MUDr. Zuzana Moravusová, Brno (dříve)

Logopedie - prelogopedická péče, Mgr. Anna Kejíková, Olomouc (dříve)

A mám velmi šikovnou švadlenku, která mě nenechá v zimě umrznout, Opravna oděvů - Srbská, Brno