Peri-intraventrikulární krvácení IV stupně

 

Peri - intraventrikulární krvácení představuje krvácení do mozku v důsledku popraskaných mozkových cév, které byli při odlučování placenty přespříliš zatíženy a bohužel brzkým termínem porodu málo vyvinuty. 30 TT je mnohdy hraniční a údajně zdravotnickou poporodní péčí v dnešní době klesl % výskyt krvácení na minimum, bohužel se tak nestalo u Fabiánka.

Na neonatologickém JIP oddělení kontrolují preventivně hlavičku přenosným Ultrazvukem, ale i ten zobrazuje "stav" s opožděním, neukáže právě probíhající proces. Krvácení do mozku nelze zastavit a nejčastěji k němu dochází do 72 hodin.

Samotné krvácení do mozku se může objevit jako intra (uvnitř) nebo peri (kolem mozkových komor). Mimo tlumení křečí, transfůze a doplňování tekutin toho mnoho dělat v daný moment nelze, je potom rozhodující jak si s tím poradí "samoobnovující léčebné procesy vlastního těla" a ty dětské léčebné procesy jsou fantastické a zároveň individuálně nesrovnatelné.

Následky samotného krvácení nikdo nestanoví, vše se pozná až v průběhu let vývoje samotného dítěte, podle rozsahu krvácení do mozku samotná medicína předpokládá různé poruchy zraku, řeči, DMO, epilepsii, mentální retardaci a jiné další prognosticky nepříjemné diagnózy. Předpoklad a realita mohou být samozřejmě velmi rozdílné.

Rozsah krvácení do mozku je podle lékařské diagnostiky dělen na 4 stupně, kdy první dva stupně ohraničuje prostor mozkových komor nebo při jejich zasažení bez následného rozšíření a prognózy samotného vstřebání jsou velmi pozitivní. 3. stupeň zasahuje mozkové komory s následným rozšířením a 4. stupeň signalizuje velké poškození mozkové tkáně i mimo mozkové komory.

Fabiánek má diagnostikován IV stupeň, v levé části hlavičky zůstala zdravá pouze slupka tkáně, kdy se část hojí pseudocystou a další porovnání procesu hojení bude možné provést po kontrolní Magnetické rezonanci.

Větu "mozek je plastický" nemáme rádi, nutno ale podotknout, že tomu tak je, vznikají nová spojení a při správné stimulaci mohou nahradit ta původní, která by se vyvíjela u nepoškozeného mozku. Nejvíce toho lze "nastimulovat" v prvních 4 letech života.