Předčasný porod, Abrupce placenty

 

Je všeobecně známo, že nejčastější zdravotní problémy dětí, především vývojové, vznikají primárně již v důsledku průběhu samotného vývoje plodu v maminčině bříšku. Samozřejmě i sekundární zdravotní komplikace způsobují vlivy v průběhu samotného těhotenství, porodu nebo těsně po porodu.

 

Negativní následky na zdravý vývoj dítěte od narození, průběhem porodu, může také představovat určitým dílem diskutabilní péče ve zdravotnickém zařízení.

 

Fabiánkův porod proběhl nečekaně a chaoticky ve 30 TT chirurgicky, tedy Císařským řezem. Důvodem ukončení těhotenství byla záludná a údajně nepředvídatelná diagnóza Odloučená placenta (Abrupce placenty). Příčin tohoto stavu může být mnoho nebo žádná a mnohdy se nedá určit. K tomuto stavu někdy dojde pozvolna, někdy úplně nepozorovaně a někdy jej provází krvácení rozdílného rozsahu.

Pokud k odloučení placenty nastane u nedonošeného miminka, nejsou cévky v mozku mnohdy ještě dostatečně vyvinuté a nápor kolísání krevního tlaku, který odlučování placenty provází, nezvládnou a popraskají, čímž se vylije krev do mozku.