Centrální porucha zrakového vnímání, Šilhání (Strabisus)

 

Mnohé zrakové vady mají příčinu v poškození samotného oka, u Fabiánka se jedná o poškození vycházejcí z mozku, tedy poškození zraku neodpovídá nálezu na fyziologii oka. Samotné oční pozadí je téměř zdravé nebo nepříliš poznamenané nedozrálostí v důsledku předčasného narození. Nervová soustava Fabiánka však byla narušena mimo nevyzrálostí především masivním krvácením po narození. V těchto případech jsou poškození zraku různých stupňů.

První podezření, že není s Fabiánkovým zrakem něco v pořádku jsme měli pár týdnů po propuštění z nemocnice domů. Na světlo reagoval, ale nedíval se za zvuky a nikdy se nepodíval nám, svým rodičům, do očí. V té době (leden-únor 2014) jsme kontaktovali středisko Rané péče v Brně.

V dnešní době Fabiánek se zrakem mnoho pokročil, občas se na nás i podívá, zajímavé věci s radostí sleduje, někdy je náročné ale najít způsob jak jej zaujmout a především co nejdéle udržet jeho aktivní pozornost. Pokud takto nečiníme, můžeme kolem Fabiánka třeba i projít bez odezvy, vnímání prostoru, vzdáleností a přenos pozornosti potřebují také posílit.

Všechny zrakové dovednosti se v každé poloze (sed, leh na zádech, leh na břiše) musí pomocí aktivní a pasivní zrakové stimulace naučit. Zrakovou stimulací se potom křehká spojení posilují. Bohužel zřejmě některý podzimní epileptický záchvat tato vzniklá spojení narušil, pravé očko nekouká vpravo a levé očko občas šilhá (mozek při špatném výsledném obrazu preventivně oko "vypíná"). Na řadu přichází stimulace zraku s nalepeným okluzorem.

Fabiánkův zrak také velmi ovlivňuje prostředí ve kterém se nachází, hluk, únava, zdravotní stav, absence epileptických záchvatů, medikamenty.

Zdroj obrázku: https://nd05.jxs.cz/597/685/1c55e03946_86678625_o2.jpg

Zdroj obrázku: https://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2013/08/ZrakDrah.jpg