Perinatální encefalopatie/Raná DMO G80 - Opožděný PSM vývoj

 

V dnešní době se používá spíše pojem DMO (Dětská mozková obrna), do roku 1959 byl používán název Perinatální encefalopatie, který je stále využíván jako označení Rané DMO u malých dětí.

DMO je onemocnění buď vrozené, vlivem genetiky nebo získané, v důsledku nějaké příčiny. Příčin vzniku DMO může být mnoho, příčiny vzniklé před porodem (průběh těhotenství) označujeme jako Prenatální, vzniklé během porodu jako Perinatální či vzniklé bezprostředně po porodu nazýváme Postnatální.

Fabiánkovo DMO je důsledkem poporodního krvácení do mozku v důsledku Odloučené placenty a kolísání krevního tlaku. Mozek je zalitou krví z velké části poškozen, tedy alespoň dle zobrazovacích metod medicíny. Jak se však bude vyvíjet nelze stanovit, vše je velmi individuální a my uvidíme časem, jak si se vším Fabiánkova energie poradí. 

DMO se dělí na různé formy, podle rozsahu postižení a mnohdy ji provází další přidružené onemocnění. Pro malou představu stav nejlépe znázorňují obrázky.

PSM = Psychomotorický vývoj dítěte podle "tabulek", resp. v každém životním období zdvládá dítě určité dovednosti. Přiměřený PSM (především v 1. roce života) odpovídá daným tabulkám na základě lékařské vyšetření. Mnoho také ovlivňuje genetika, některé děti chodí v 10 měsících, jiné 15 měsících a přesto je jejich PSM vývoj v normě. Opožděný PSM vývoj dítěte doprovází zpravidla primární onemocnění DMO.

 

Zdroj obrázku: https://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/07/ObrSch1.jpg

Zdroj obrázku: https://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/07/ObrSch1.jpg

Zdroj obrázku: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pics/02-03-01-graf03.png