Centrální dx. hemipareza, Akrální spasticita, Trupová hypotonie

 

Centrální dx. hemipareza

 

Pravostranná Hemipareza = ochrnutí jedné poloviny těla. Důsledek poškození levé strany mozku.

 

Akrální spasticita

 

Akrální = okrajová část, např. končetiny. Spasticita = zvýšené svalové napětí (hypertonus).

 

Trupová hypotonie

 

Snížený svalový tonus - ochablé, uvolněné svalstvo. Příčina hypotonie může být genetická nebo je přidružením základní diagnózy (např. DMO). Samotná hypotonie ovlivňuje PSM vývoj dítěte.