Učení zrakově postižených dětí v raném věku - Lilli Nielsen

Učení zrakově postižených dětí v raném věku - Lilli Nielsen

Učení zrakově postižených dětí v raném věku - Lilli Nielsen (1993)

 

NEZTRÁCET ČAS !!!

poskytnout příležitost k aktivnímu učení

téměř každé dítě je schopno se učit (výjimkou mohou být některé děti s progresivním onemocněním)

schopnosti dítěte je třeba propojovat

dítě musí určitou věc (úkon) provádět samostatně, bez pomoci, jinak tuto naučenou dovednost zapomene

zdravé dítě ve věku 30-36 měsíců není ochotné se přizpůsobit jakékoliv výuce či tréninku :D

 

Princip aktivního učení

dítě se nechá naučit základní kroky vedoucí ke zvládnutí dané dovednosti

 

Dítě se může učit

příležitost se učit od dosažení úrovně vývoje

prostor k objevování, prozkoumávání a zkoušení nějaké činnosti

při zkoušení si porovnáváním najde pro sebe nejpraktičtější způsob provedení dané činnosti

dostatek času a možnost opakování k uložení informace a pochopení podstaty jednání

porovnávání zkušeností

příležitost k vyrovnanému vývoji

sdílení zájmu a zážitků

schopnost získaná v jedné oblasti, ovlivňuje schopnosti v oblasti jiné, které se potom vzájemně propojují a dítě je chápe jako celek

 

Podmínky aktivního učení

vhodná chvíle

stimulující prostředí ke zvědavosti (podnět)

dostatek času

vhodné se ptát „proč to dělá“ - snáze pochopíme aktivitu dítěte

 

Učení se pohybům (fyziologicky)

POHYB - plod (ruce, nohy, cucání, kopání do stěny - posilování ve stísněném prostoru), smysl pro pohyb rozvíjí uvědomění jak se samotný pohyb vykonává - musí jej dítě vykonat samo, bez naší pomoci

HMAT - po narození se dítě k aktivitám vrací (cucání, kopnutí - vždy jiného "prostoru" - smyslové poznání)

ZRAK - prohlížení rukou, experimentování s ručkama

SLUCH - vynoření a ustalování zvuků (později záměrně - přivolání), zvuk následkem vlastní aktivity (škrabání, plácání)

 

Kinematické pohyby:

nezáměrný, pouze doprovodný pohyb

je třeba jej vést k uvědomění (úprava prostředí, které vede ke smyslové odpovědi)

potom se z kinematického pohybu stane záměr (bez smyslové odpovědi může být zapomenut)

 

Hmat + sluch:

upřednostňování předmětů s různorodým povrchem oproti hladkému

dostatek podnětů k pohybu

pokud chybí ZRAK je třeba jej nahradit jiným smyslem (hmat + sluch, čich)

 

Zrak:

podpora zrakové zkušenosti pomocí her se světlem, hračky na pozadí (zlatá folie)

 

Čich:

citlivá jsou ústa - předměty v okolí pro cucání, olizování

Little Room

 

Ruce + prsty:

zavěšení hraček k dotyku (vibrace, hmatový povrch, zvoneček, triangl)

Little Room

Hmatová deska

Rezonanční deska

 

Nohy + chodidla:

prostředí povzbuzující k pohybu (pohyb nohou je důležitý pro stoj a chůzi, imitace pohybu v těle mámy - chybí u nedonošenců)

pod chodidla: šustivé věci, tác + kuličky, polštář, perličková koupel, polštář s pohankou, tamburína

Pružinová deska

Podpůrná lavice (jen při nezbytnosti)

 

Ústa:

učení již od plodu - cucání, pohyb rtů, pohyb jazyka, pohyb tváří (důležité pro sání), cucání ručičky

cucání předmětů (lze i dudlík)

motorické hry s ústy

 

Hýbání hlavou:

prohlížení ručiček, pohyb pažemi směrem do středu, otáčení a zvedání hlavičky na bříšku za předmětem (při potřebné stimulaci např. dva plastové talíře pod hlavu - každý pohyb vede ke zvukovému a hmatovému poznání)

Podpůrná lavice (jen při nezbytnosti)

 

Opakování a přestávky:

opakováním dochází k uložení zkušenosti - je potřebná příležitost pro opakování

pokud se dítě již chce o aktivitu podělit/sdílet - má ji již v paměti

 

Srovnání:

dítě srovnává způsoby úchopu a vybere si nejlepší způsob pro sebe

dítě srovnává další smyslové zážitky k vytvoření představy o předmětu

 

Pohyb jako emoce:

možné znehybnění u nevidomého při poslechu zvuku (horší dešifrace)

 

Koordinace pohybů:

fáze: ruce do pusy, držení věcí v jedné, přendávání navzájem

ruce ve středové linii - důležité pro činnosti (svlékání, oblékání, mytí rukou)

důležitá motivace prostředím k pohybu

zrakově postižené děti v ruce předměty neobrací - stimulace zvukovou hračkou

 

Hlava:

u nevidomých dětí je třeba stimulovat další smysly k motivaci hlavičku zvednout

schopnost použití ruček ve středové linii s hýbáním hlavy a koordinací pohybů je předpokladem pro sed, stoj a chůzi dítěte

 

Sed:

chytání nožek, ztráta hračky vede k překulení na bok a otočení

hrbení, udržení hlavy, opora o lokty a následně ruce - koordinace, navazující kolíbání na čtyřech vede k posílení a zakřivení páteře - lezení

na stabilní sed je nutné silné svalstvo zad, ručiček, nožek a určitý stupeň vývoje zakřivení páteře

u nevidomých dětí nedochází k hledání hračky stejným principem (upuštění vpravo, zvednutí levou rukou) - k otočení dojde vlastní váhou těla, zpravidla při hrátkách s nožkami, proto je nutná úprava stimulujícího prostředí (pokud dítě nesedí samo do 2 let, pravděpodobně to již bez nutné úpravy prostředí nezvládne)

posílení podpůrnou lavicí - na lokty a stažení nožek pod bříško

 

Stoj + chůze:

nácvik již pohyby v děloze

pohyb při radosti, kopání

cucání palců (5/7 m.) přitahování nožek, na 4, pohupování, koordinace, lezení, sed

stoj - udržení se, pouštění se, stoj u nábytku, krůčky, maximální soustředění na výkon

zdravé 2-4leté dítě raději běhá než chodí (skáče, poskakuje, tancuje)

!!!pokud se dítě narodí dříve, nebo pohyb nohou po narození zapomene, je třeba úprava prostředí k aktivnímu učení! (Little Room, Support Bench, Essef board)

 

Hračky, předměty:

stimulace hmatu, sluchu, čichu

chrastítka jsou vhodnější s jednou stranou vydávající zvuk (druhá strana bez zvuku) než chrastítka se zvukem, který vychází ze středu hračky

!!! učení HMATEM trvá daleko déle než učení ZRAKEM !!!

vhodné hračky jsou věci denní potřeby

 

Žvýkání:

sání, cucání ručiček (event. možný dudlík)

strkání věcí do úst, prskání, bublání (učit při hře než při jídle) - usnadnění pohybu rty, jazyka, důležité ke žvýkání, polykání - hmatový smysl jazykem

 

Jídlo:

u nevidomých je vhodné změnit zlozvyky z krmení zdravých dětí (utírání brady, vrchovatá lžíce, vyškrabování z talíře) - nevidomí potom napodobují zvuky dospělého při krmení

nevést ruku, event. použít Buncher

nechat prostor na seznamování dítěte se lžící - experimentování

vhodná velikost (kov, plast) do ruky i do úst

talíř plochý pro snadné nabírání kousků + prostiskluzová podložka

 

Svlékání a oblékání:

skopnutí botek

sundání ponožek

sundání čepice

prvně se děti svlékají, později oblékají

první nácviky začínají při hraní, strkání ruček do věcí, sáčků, oblečení - nechat prostor na hrátky, samo ví, kdy je připravené

 

Hraní:

dávání do sebe (kuličky do kelímků, ruce do trika, přendávání, obracení)

rozebírání

bouchání

vylévání

vyndávání

dávání

stavění

skládání

sestavování

 

Množství:

vyndávání hraček, různé počty věci do ruček, sbírání věcí, schody po dvou

! rozebíratelné hračky na části - konstruktivní hraní !

kostky stejného tvaru a velikostí ! - matematika

komínky z hrnečků (časem různých materiálů)

 

Bouchání:

srovnání povrchů a předmětů

 

Možné pomůcky:

 

Little Room

pokojíček se zavěšenými předměty, podporující zrak, hmat, sluch, čich

vnímání prostoru

vnímání zvuků a sebe sama

eliminace zvuků z okolí

 

Essef Board - pružinová deska

posilování svalstva

lze umístit pod ruce i pod nohy

 

Support Bench - podpůrná lavice

vhodná pro děti 1-2 roky, které samostatně nesedí bez opory

 

Standing Box

 

Resonance Board - rezonanční deska

 

Scratching Board - hmatová deska

rozvoj smyslů

při spasticitě vhodné na škrábání povrchů

 

Position Board - dírkovaná deska

 

Sound Box - hrací skříňka

rozvoj smyslů

 

Buncher - gumička s knoflíky

připevní předmět aby nepadal, ideální u spasticity

 

Poten - houpací síť

pro samostatné houpání, hopsání

 

Velcro Vest - vesta se suchými zipy

připevnění pomůcek, hraček k vyvolání zájmu

 

Low Table - nízký stolek

pro čerstvý samostatný sed, okraje mají zipy aby vše nepadalo

 

Tipping Board - sklopná deska

umožňuje vidět a natahovat se po předmětech

 

Activity Book - manipulační knížka

podpora aktivity

 

Harp - harfička

rozvoj smyslů

 

Sensitar - brnkací deska

rozvoj smyslů

 

vibrátko, kartáček, logopedické pomůcky

 

zdroj fotografií: https://www.isar-projekt.de/portal/1/uploaded_images/80_material_2477.jpg, https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps14/hybnost/web/pages/03-06-podpora-lezeni.html, https://www.ssc.education.ed.ac.uk/resources/vi&multi/vfdh/f6-5-1.gif, https://www.lilli-nielsen-schule.de/uploads/pics/Lilli-little_room.jpg, https://www.touch-hh.de/touch_neu/xtcommerce/popup_image.php?pID=63&imgID=0, https://www.touch-hh.de/touch_neu/xtcommerce/popup_image.php?pID=62&imgID=0