Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči – Karolína Friedlová

Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči – Karolína Friedlová

 

Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči - Karolína Friedlová, 2007

 

autor konceptu Bazální stimulace prof. dr. Andreas Fröhlich
vize konceptu: vzdělavatelnost všech dětí – v oblasti vnímání vlastního těla – nácvik pohybových stereotypů pro zdokonalení sebeobsluhy

Bazální stimulace = nejzákladnější rovina vnímání

POHYB – VNÍMÁNÍ – KOMUNIKACE
vnímání → POHYB
pohyb + vnímání → KOMUNIKACE
 

Vývoj vnímání

 • vnímání somatické (od 2 měsíce těhotenství)
 • vnímání chvění, vibrace
 • vnímání vestibulární (změna polohy a postavení těla v prostoru)

 

Průběh vnímání

STIMUL → receptor → zpracování → AXON přes Synapsi na Efektor (výkonný orgán)

mícha + mozek → nemá regeneraci buněk
nervový systém → schopnost plasticity = plastické změny v genetické výbavě (kompenzace při poškození CNS)
 

Negativní vlivy působící na vnímání

 • senzorická deprivace (nepodnětné prostředí)
 • motorická deprivace (nedostatek pohybové aktivity)
 • senzomotorická deprivace
 • !!! důležitý trvalý přísun podnětů !!!

 

Podněty

 • nadprahové
 • strukturované

 

Základní prvky stimulace

 • somatická
 • vestibulární
 • vibrační

 

Nástavbové prvky stimulace

 • optická
 • auditivní
 • taktilně – haptická
 • olfaktorická
 • orální

 

Stimulace pomocí MOTIVACE
komunikace – komunikační úroveň dotyčného (zrak izoluje od věcí, sluch izoluje od lidí)
 

Bazální stimulace umožňuje

 • vnímání hranic svého těla
 • umožnění prožívání – mít prožitky
 • vnímání okolního světa
 • vnímání přítomnosti jiného člověka
 • poznání a akceptování vlastních hranic

 

MOZEK

v prenatálním období se vytváří a vyvíjí → ostatní orgány rostou
důležitý pro mozek a jeho vývoj →POROD

!!! v 1. roce života SENZOMOTORICKÁ INTELIGENCE – nelze přeskočit (při poškození zraku trvá déle)
SMI předchází započetí řečové komunikace
základem konceptu BS působení stimulací na senzorické systémy → aktivizace paměťové stopy

 • vnímání těla
 • tělesné schéma
 • tělesný obraz (vzdálenost ruky, poloha těla k podložce)
 • vizuální kontrola vnímaného
 • vestibulární vnímání
 • senzorické vnímání

 

dítě se rodí s tělesným schématem:
hlava – ruce – tělo – nohy

lidé po úrazu, s DMO apod. nevnímají části svého těla – chybí celistvý vjem tělesného schématu
 

STIMULACE

 • vizuální kontrola těla (zrcadlo)
 • stimulace těla → symetricky + tělesná osa (doteky – klidný, celá plocha ruky, tlak) – iniciální dotek
 • stimulace kůže → teplo, vibrace, tlak
 • zklidňující somatická stimulace → koupel, žínka
 • povzbuzující somatická stimulace → proti směru růstu chloupků
 • neurofyziologická stimulace → vnímání nepostižené strany (zrakem) → zdravá strana nemá informaci o ději na straně druhé → stimulace postižené strany somatickou stimulací za optické kontroly + zdůraznění střední části těla
 • symetrická stimulace
 • rozvíjející stimulace (děti do 4 let nemají dovyvinuto tělesné schéma) → střed těla
 • diametrální stimulace → při zvýšeném svalovém napětí + na opačné straně zklidňující stimulace
 • KONTAKTNÍ DÝCHÁNÍ → masáž stimulují dýchání (na trupu, tělem), VELMI ZKLIDŇUJÍCÍ
 • vestibulární stimulace → „pohyb ovesného klasu v poli“, houpací vak
 • vibrační stimulace → do ruky, na matraci, trampolína
 • optická stimulace
 • auditivní stimulace (řeč, hudba, zpěv)
 • orální stimulace (chuť, péče o ústní dutinu – štětičky s džusem)
 • olfaktorická stimulace (vůně, pytlíky s vońavým obsahem)
 • taktilně haptická stimulace (ruka → pusa)


POLOHOVÁNÍ v Bazální stimulaci

 • po 30 minutách klidného ležení (změna vnímání těla)
 • poloha HNÍZDO (obložení srolovanou dekou)
 • poloha MUMIE (zabalení do prostěradla) = zklidňující stimulace vnímání schématu + při agresivitě, neklidu

 

Biografické údaje pro personál (sdělení oblíbených věcí zdravotnickému personálu v péči o nemocného)
jídlo, oblíbená poloha při spánku, hudba, fotografie, vůně ...