Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit - Zoran Nerandžič

Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit - Zoran Nerandžič

 

Animoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit - Zoran Nerandžič, 2006

 

animoterapie - léčba jedince s využitím zvířat a rostlin
terapeutický význam = úroveň středu mezi 2 názory ( zavržení, přecenění)
člověk je součástí přírody
společnost je natolik vyspělá , nakolik se dokáže postarat o své nemocné, slabé a bezmocné jedince - rehabilitace = indikátorem vyspělosti dané společnosti
v ČR nejrozšířenější Canisterapie a Hiporehabilitace (srovnatelné účinky s účinky Vojtovy metody, Bobath terapie při léčbě DMO, traumatického poškození mozku a míchy)

člověk za zvíře přebírá odpovědnost - poskytováním péče = kladný vliv na psychický a fyzický stav člověka - antidepresivní účinek díky nepředstírané lásce zvířete
zmírnění psychického napětí a úzkosti
v ústavech sociálné péče a domovech důchodců působí proti adaptačnímu stresu
zvířata - častá inspirace pro téma artreterapie

pozitivně ovlivňuje a posiluje sociální kontakt mezi personálem a klienty

 

CANISTERPIE

v ČR ojediněle počátkem 90.let min. století (ÚSP, Kociánka, Brno)

Česká canisterapeutická asociace, 2003

umožnění vstupu pejskům do zdravotnických zařízení od 2004

asistenční pes - ZP "prostředek zdravotnické techniky"

 

výcvik asistenčního psa z vlastních chovů (např. Pomocné tlapky) stojí zhruba 150-200 000 Kč a je vybírán pro konkrétního klienta, kdy je výcvik (min. 1 rok) přizpůsoben podle klientových individuálních potřeb

PES JE OBRAZEM SVEHO PÁNA

pejsek by neměl rodinu ovládat, je jeho smečka a člověk by měl respektovat fyziologii psa

hlídá, chrání, zachraňuje, sportuje, vodí, plní povinnosti, vede k odpovědnosti, je partnerem

zlepšuje fyzický stav, má pozitivní vliv na psychickou kondici a sociální komunikaci pánečka - kvalita života je zlepšována posílením samoléčebných schopností jedince

 

posílení sebedůvěry a psychiky lidí s postižením vede k "zázrakům" při rehabilitaci a hiporehabilitaci

pedagogický přístup: pejsek prostředníkem a pomocníkem při rozvoji rozumových a dalších schopností dítěte

rhb přístup: masáž bříška, polohování - zlepšení svalového napětí chabých svalů, protažení svalů zkrácených, uvolnění spazmů, prohřátí končetin a těla, prokrvení svalů

 

koncepce canisterapie:

  1. PES ASISTENČNÍ - částečně nahrazuje osobního asistenta
  2. PES SPOLEČNÍK - asistence přes povely druhé osoby (máma), polohování
  3. SLEPECKÝ PES - "pomůcka" po schválení úhrada sátem

SERVISNÍ PES - v zahraničí, vše v jednom

cílem canisterapie: aktivizace jedince, zlepšení fyzického a psychického stavu, snížení množství užívání léků

přibývá i cíl diagnostický (cukrovka, epilepsie, toxikománie)

 

FELINOTERAPIE

v ČR je felinoterapie využívána v rámci návštěvní služby

při výběru je kladem na důraz plemene s temperamentem shodným u lidí (Ragdoll, Sibiřanky, Kočky domácí)

kočka si musí zvykat od nejútlejšího věku = sociální chování se vytváří v prvních 10 dnech jejího života

zmírňuje adaptační stres dětí i dospělých, aktivuje samouzdravování, uvolňuje bariéry, zlepšuje psychiku

stimuluje jemnou motoriku (poškození mozku po mozkovém infarktu, úrazech mozku a míchy), uvolňuje spazmy

rozveseluje, probou zí řeč, zlepšuje komunikaci

facilitace končetiny formou hlazení, česání, kartáčování, krmení - ideální jsou různé kombinace

 

HIPOREHABILITACE-HIPOTERAPIE

koncepce:

  1. HIPOTERAPIE
  2. PARAVOLTIŽ, PARADREZURA

trojrozměrný (vícerozměrný) typ pohybu chůze koníka

výběr koně dle charakteru nadřazuje vlastní plemeno, neboť zafixované charakterové vady (agresivita, pomstychtivost) nelze přecvičit

podle typu nervového systému koně se určuje vhodnost ke konkrétní diagnóze a zdravotnímu stavu (šíře, stabilita hřbetu)

 

příprava koní k hipoterapii trvá cca 1 rok v průběhu:

1) základní výcvik

2) jízda v terénu

3) nácvik klidného čekání a stoje u rampy

špatné vedení koně dokáže celý výcvik zkazit po 2-3 týdnech a výcvik je celý nutno opakovat

nejdůležitější vlastností temperamentu koně je schopnost být veden, kráčet vedle člověka a plně jej respektovat

pro sportovní jízdu musí být vybírání mimořádně spolehliví koně

 

kůň a jeho provoz je velmi nákladný (krmení, ustájení, podkováři, veterináři, jezdec - hipolog, technický materiál, práce koně 2-3 hodiny denně)

Česká hiporehabilitační společnost sdělí podrobné informace o vybrané organizaci - zaměření na dané diagnózy

KDO NEDOKÁŽE KONTROLOVAT SEBE - NEDOKÁŽE KONTROLOVAT KONĚ ANI LÉČEBNÝ PROCES

vzájemný vztah probíhá na důvěře

KŮŇ JE BAROMETREM OSOBNOSTI ČLOVĚKA, KTERÝ S NÍM PRACUJE

cílem hiporehabilitace: trénink a aktivace CNS, kůň respektuje biologický věk jedince !!!

u zdravého jedince dokáže do 11 let přecvičit špatné vzorce pohybových aktivit

svým pohybem ovlivňuje pohybové vzorce (chůze, dech, úchop, řeč) - podnět pro mozek, zpracovávající příchozí impulzy se zapojením dalších smyslů (hmat, zrak, čich, sluch, polohový aparát

hipoterapie je vhodná od 6 týdnů věku

při správné indikaci nemá konkurenci a doplňuje rhb dle Vojty, Bobath konceptu apod.

psychologický - sociálně rehabilitační význam

 

FRETKY

především v USA

dotekové vjemy

čich, sluch, zrak

sociální rehabilitace

(nefuní, něštěká, nechá se hladit - pozitivní působení u některých jedinců s autismem)

 

KOZY

Ústav sociální péče v DD Horní poustevna

 

LAMY

převážně Německo

 

KVĚTINY A PTÁČCI

mluvení - osamělí a těžce pohybliví jedinci, prokázaný pozitivní vliv