Rosteme hrou - EDA

Rosteme hrou - EDA

Rosteme hrou - Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením - Raná péče EDA - 2014

 

 

Vývoj dětské hry

 

 • manipulační hra
 • kombinační hra
 • funkční hra
 • symbolická hra
 • senzopatická hra

 

Manipulační hra

 

 • prozkoumávání předmětů (rukou, ústy)
 • zjišťování co je co, jaký je povrch, co lze s předmětem provádět
 • porovnávání stejných a později rozdílných výsledků při hraní

 

Kombinační hra

 

 • zkoušení kombinací (vyndávání z krabice, bouchání o sebe, náhodné stavění věže)

 

Funkční hra

 

 • hraní podle odpovídajících vlastností hračky (napodobování ze života - hřeben na česání, lžíce na jídlo) = vytvoření "vnitřního obrazu" - jízda autíčkem, účelné stavění kostek do pyramidy
 • v závěru - STÁLOST OBJEKTU (představí si věc nebo situaci, i když ji nevidí)

 

Symbolická hra

 

 • hraní "jako" - odklon od reality, napodobování rolí (pití "jako" z hrnečku, naložení zvířátek do auta, která jedou do garáže, stavění zámku z kostek)
 • od 18 měsíců se témata rozvíjí a objevují se "scénáře" hry (zprvu neplánovaně, později se zástupnými symboly, např. židle = vlak, ručník = rybník) a vytváří se role jednotlvým postavám
 • cca od 4 let - realizace větších plánů, dvojrole
 • cca od 5 let - dítěti již stačí pouhý předmět na vymyšlení fantazijní hry - vzniká plně kooperační hra (kdo bude mít jakou roli - indián)

 

Senzopatická hra

 

 • zapojení těla k hmatu = cílem je prožití ve smyslu procítění
 • vnímání materiálů a povrchů, získávání zkušeností (prstové barvy, písek)
 • požitek z doteku určitého materiálu - zapojení všech smyslů, včetně rovnováhy, hmatu, polohocitu

 

 

Nevidomé děti prochází fáze hraní stejně, jen má každá odchylné a to delší - trvání.

 

 

U nevidomých dětí prochází před manipulační hrou:

 

 • tělesné prožitky (vnímání vlastního těla jako celku - doteky, chování, nošení)
 • sluchové informace (do mozku přicházejí chaoticky) - postupné pochopení
 • hmatové prožitky (své tělo a ruce používají k doteku) - stálost objektu přichází později
 • chuť a čich (ochutnávání)

 

Až dítě pochopí stálost objektu a zároveň umí koordinaci ucho - ruka = může dítě natáhnout ruku pro věc - ve směru zvuku.

 

 

Rozdíly v symbolické hře u nevidomých dětí:

 

 • mimika (výraz může klamat)
 • statická hra (na místě, pouze s předměty v dosahu)
 • výrazové prostředky (potřebuje méně prostředků, napodobuje spíše doplňující zvuky)
 • hraní rolí (jednoduché, související s denními rituály)
 • předměty na hraní (výběr podle zvuku, povrchu, symbolické např. kartáček zastupuje kartáč)
 • rozhlasové hry (příběh v představách dítěte, který doprovází zvuky)
 • hra s předměty (hračku mohou spíše držet a doprovázet hru zvuky a řečí), senzopatické prvky doplňují symbolický charakter hry
 • promítání pocitů do panenek a plyšáků (cca ve 3. roce) - probíhá později (cca ve 4 ½ až 6 letech) = dáno utvořením představy o sobě a svém já - promítání svých pocitů do hraček - pojmy JÁ/TY
 • představy a skutečnost (špatné rozlišení/oddělení skutečnosti od fantazie, proto raději volí realitu)

 

Senzopatická hra

 

 • nevidomé děti raději mnohdy upřednostňují předměty s pevným tvarem (fazole, látka) a odmítají předměty "taktilně defenzivní" = předměty bez tvaru (písek, voda, hlína) či je přijmou až později, právě kvůli změnám podoby/tvaru, které nelze kontrolovat zrakem

 

Hra u dětí s postižením zraku

 

 • rozvoj je postupný a neodpovídá věku
 • vizuální přitažlivost hračky (dotek, vůně, tvar, zvuk) - upřednostnění
 • zkoumání ústy do vyššího věku
 • hra je odrazem toho, co děti zažívají a prožívají - některé situace se zdají nepřehledné
 • důležitost je v opakování - zapojení do každodenních situací - předčítání

 

Vývoj hry u dětí s kombinovaným zdravotním postižením

 

 • hra bývá mnohdy v souladu s vývojem řeči a myšlení - u dětí, které projdou všechny fáze hry = dítě musí zpravidla dosáhnout 24 měsíčního mentálního vývoje (největší stagnace bývá mezi funkční fází a symbolickou hrou)

 

K podpoře vývoje hry je třeba znát:

 

 • bdělost (kdy je nejvíce dítě aktivní a schopno přijímat vjemy)
 • správné naladění ke hře
 • smyslové brány (zrak, sluch)
 • komunikační schopnosti
 • správné polohování
 • pohybové možnosti
 • snížená či zvýšená citlivost vůči podnětům
 • znalost kvalitativních aspektů hry
 • stereotypní chování (jeho vyvolání může signalizovat zvolení redukce podnětů)
 • hledání obměn

 

 

Společná hra

 

 • podporuje sociální vývoj
 • sdílená pozornost (mezi předmětem a osobou) - předchůdce sociálního chování, komunikace a "teorie mysli" (vidět člověka jako jedince svého druhu)
 • 1. forma společné hry - střídání iniciativy (napodobení vzoru od rodiče) - střídání ve hře s předměty (míč) = vertikální vztah = dospělý určuje pravidla hry
 • společná hra dětí = horizontální vztah = stejná pozice

 

Vývoj společné hry

 

 • sledování hry ostatních
 • individuální hra (mezi ostatními)
 • paralerní hra
 • asociativní hra (sledují a pomáhají si)
 • kooperativní hra (organizace průběhu spolu s ostatními)

 

Hračky a prostor pro hru

 

 • přitažlivost (hmatově, tvarově, vzhledem - struktura povrchu, zvuky)
 • hračky odpovídající vývojové úrovni
 • odpovídající herním možnostem dítěte
 • odpovídající zájmům dítěte
 • reálné předměty
 • odolnost
 • mnohostrannost

 

Hračky u dětí s kombinovaným postižením

 

 • smyslová kvalita
 • vibrační podnět
 • čich a chuť
 • držení těla + smysl pro pohyb
 • zvuk
 • vizuální podněty
 • herní úroveň
 • vyváženost
 • proměnlivost
 • rozpoznatelnost
 • snadná manipulace
 • bezpečnost

 

Herní prostor u dětí s kombinovaným postižením

 

 • obměny v prostředí
 • polohování
 • světlo
 • akustika
 • akce - reakce
 • dosažitelnost

 

 

tip - Předmětové pohádky - Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

https://asociacerodicu.rajce.idnes.cz/Predmetove_pohadky