Myofunkční terapie - Anita Kittel

Myofunkční terapie - Anita Kittel

Myofunkční terapie - Anita Kittel - Grada, 1999

 

MT - náprava chybného polykání

 

Lehká myofunkční porucha

 • po instruktáži najde dítě správnou klidovou polohu jazyka

 

Těžká myofunkční porucha

 • po instruktáži dítě klidovou polohu jazyka nenajde nebo v ní setrvá velmi krátce

 

Diagnostika myofunkčních poruch - hlavní symptomy

 • chybná klidová poloha rtů (lehce pootevřené rty v klidovém stavu, ústní dýchání)
 • nevyrovnaný tonus rtů (krátký horní ret, otevřené postavení rtů)
 • chybná funkce rtů při polykání
 • chybná klidová poloha jazyka + nevyrovnaný tonus jazyka (chybná funkce jazyka v klidu a při polykání)
 • nevyrovnaný tonus svalstva brady
 • anomálie zubů a čelisti (otevřený/zkřížený skus, progenie - předsun dolní čelisti před horní

 

Doprovodné symptomy myofunkčních poruch

 • asymetrie + chybné držení těla (držení hlavy šikmo k jedné straně těla, hypotonie svalstva obličeje, kulatá záda, postavení pánve)
 • nefyziologické dýchání (absence hrudního dýchání)
 • nesprávné tvoření hlásek (nesprávná výslovnost)
 • poruchy hlasivek
 • koordinační potíže
 • mimické symptomy (chybějící nebo minimální mimika obličeje)
 • symptomy žvýkacího svalstva (při žvýkání chybí např. rotační pohyb čelisti)

 

Nejčastější příčiny

 • poškození embrya při vývoji
 • důsledek porodního poškození
 • přetrvávání sacího a polykacího reflexu
 • dlouhodobé dumlání palce nebo dudlíku
 • krátká jazyková uzdička
 • absence nosního dýchání
 • nesprávné postavení čelisti nebo zubů
 • nevhodně zvolený ortodontický přístroj
 • napodobování šišlavosti
 • přetěžování dětí

 

Základní pomoc

 • u dítěte s předpokladem orofaciální poruchy je třeba včasné intervence - kojenecký věk
 • kojení alespoň do 6 měsíců - příznivé na vývoj patra a čelisti + dobrá aktivace orofaciálního svalstva
 • při krmení z láhve: tvar savičky - rty sevřeny pevně kolem sacího otvoru - velikost přiměřená (ne velká, ne malá) + sací otvor uměle nezvětšovat (provádělo se s oblibou dříve)
 • při pití: 4-6 měsíc, pití z hrnečku (ne z kojenecké láhve), jídlo ne z láhve + správné držení hlavy a těla při jídle + zahájení příkrmů tvrdou lžičkou (žádný ohebný silikon) přitisknutím na zadní část jazyka
 • omezení: dumlání dudlíku či palce, déle jak do 30 měsíců věku dítěte (riziko otevřeného skusu)
 • vyhledat konzultaci při pochybnostech: 
 • chrápání, otevřená ústa, špatně zvolený ortodontický přístroj, alergie (překážky pří nosním dýchání - infekce, zvětšená nosní mandle - chybí filtr nosu - ochabnutí svalstva obličeje a jazyka, bránice, svalstva hrudníku - ústní dýchání) - maximální podpora dýchání nosem + včasné učení smrkání
 • přirostlá jazyková uzdička (cvičení lehce prodloužení)
 • tělesné dispozice - přetrvávání dlouhodobého šišlání

 

Využití myofunkční terapie

 • poruchy neuromotorického vývoje kojenců
 • neurologické poruchy (faciální parézy)
 • před ortodoncií (nebo pokud nedojde dlouhodobě ke zlepšení)
 • při výměně dentice, která je problematická nebo dlouhotrvající - vhodná kontrola zubařem
 • zvýšené slinění u dětí ve věku 3-4 let
 • dlouhotrvající skřípání zubů nebo špatná hygiena (poškozená tkáň)
 • špatně držící zubní protéza
 • po chirurgické korekci
 • zkrácená nebo přirostlá jazyková uzdička (intenzivní cvičení může upravit)
 • chorobně zvětšený jazyk
 • poškození motoriky řečového orgánu, dyslalie
 • poruchy hlasu
 • podpora při terapii rozštěpů
 • stereognozie - porucha motoriky mluvidel a napětí svalstva jazyka + orální vnímavosti

 

Průběh myofunkční terapie

 • náprava + zlepšení doprovodných příznaků (lepší koordinace)
 • dítě musí znát cíl + vysvětlení (podstata motivace)
 • individuální plán
 • 1 x týdně á 20 lekcí
 • 1) nácvik klidové polohy jazyka
 • 2) svalová cvičení v orofaciální oblasti (jazyk, rty, sání jazykem)
 • 3) cvičení polykání
 • 4) automatizace správného polykání
 • 5) doprovodné symptomy (oko-ruka, oční kontakt)

 

Příklad cvičení jazyka

 • počítaní zubů (špičkou jazyka při pootevřených ústech)
 • bonbón (špička jazyka vytlačuje pravou a levou tvář)
 • kroužení jazyka na vnější straně zubů
 • vysouvání jazyka směrem k nosu, bradě a uším
 • jazyk proti lékařské špachtli
 • držení špachtle příčně přes jazyk

 

Příklad cvičení při stereognozii

 • pomůcka: tvarová umělohmotná tělíska s bezpečnostní nití proti spolknutí
 • 1) zrakem poznat tvar a označit jménem
 • 2) ohmatání rukou
 • 3) ohmatání jazykem v dutině ústní

 

Příklad cvičení rtů

 • špulení rtů kulatě a do široka (zavřených)
 • přetahování rtů přes zuby (masáž - přetažení přes horní zuby + masáž směrem k nosu)
 • stažené ústní koutky dolů (nahoru)

 

Příklady dalšího cvičení

 • přisávání jazyka postupně s 1/2/3 gumovými kroužky - ve střední části jazka - v přední části jazyka
 • nácvik správného polykání - polykání slin se 2/3 gumovými kroužky
 • polykání suché/pevné stravy (pečivo)
 • polykání různorodé pevné stravy (jablko)
 • polykání tekutin s otevřenými rty a se zavřenými rty + plynulé polykání ze sklenice (při průběhu správného polykání vidíme pouze pohyb hrtanu)
 • práce s celým tělem: úprava držení těla + dýchání
 • zlepšení vnímání vlastního těla (například kutálením míče přes tělo, kutálení se po zemi)
 • zlepšení koordinace celého těla a hrubé motoriky (kopání, lezení)
 • zlepšení správného držení těla v sedu a ve stoji: posílení břišního a zádového svalstva (zlepšení dýchání nosem + cviky na posílení funkce bráníce - PTÁK (mezi rty držet slámku či špachtli a pravidelně dýchat nosem)