Dobrý skutek - sbírka

23.07.2018 23:18

Spolek Dobrý skutek - pro Fabiánka - zřídil novou sbírku s účelem úhrady služeb osobní asistence a příspěvkem na úhradu úprav bezbariérovosti stávající koupelny. Všem hodným lidem moc děkujeme za pomoc, které si velmi vážíme.

Sbírka: https://www.dobryskutek.cz/klient/fabian-pridal